Kijken: in 3 minuten genezen van kanker

Soms hoor je weleens verhalen over mensen die op het randje van de dood stonden en op miraculeuze wijze ineens genazen. Spontane genezing van de meest ernstige (dodelijke ziekten), maar ook minder ernstige kwalen, bestaat. Het is een feit. Maar zolang je niet snapt wat de achterliggende technologie is, noem je het waarschijnlijk een wonder. […]