Kijken: in 3 minuten genezen van kanker

Soms hoor je weleens verhalen over mensen die op het randje van de dood stonden en op miraculeuze wijze ineens genazen. Spontane genezing van de meest ernstige (dodelijke ziekten), maar ook minder ernstige kwalen, bestaat. Het is een feit. Maar zolang je niet snapt wat de achterliggende technologie is, noem je het waarschijnlijk een wonder.

In de Westerse wetenschap geldt dit ook. Deze wetenschap gaat er vanuit dat wat je niet kunt zien of meten, ook niet bestaat. Een kolossale fout. Een spontane genezing die ze niet kunnen verklaren noemen ze een wonder. Maar zodra ze weten wat deze spontane genezing veroorzaakte, noemen ze het een technologie.

Geloof en overtuigingen

Geloof speelt een belangrijke rol in spontane genezing. Maar dit is beslist geen religieus geloof. Het gaat over algemene geloofsovertuigingen. Wij mensen groeien op en worden geprogrammeerd. We noemen dat ‘leren’. Tijdens onze jeugd leren we enorm veel. We importeren als het ware heel veel informatie van onze ouders, opvoeders, familie, vrienden, leraren en andere mensen om ons heen.

En je brein is zo gemaakt dat als jij maar vaak genoeg een bepaalde programmering krijgt, je erin gaat geloven. Als je als kind maar vaak genoeg hoorde dat Sinterklaas bestaat, ging je dat geloven. Maar dat wil niet zeggen dat wat je leert ook per definitie waar of onwaar is.

Geloofsovertuigingen zijn noodzakelijk om te overleven. Zonder geloofsovertuigingen kun je niet functioneren in de samenleving. Zelfs als je niets gelooft, geloof je toch in iets. Zo geloof je bijvoorbeeld dat als je honger hebt en je gaat eten, de honger gestild wordt. Een geloof is dan ook niets meer dan een innerlijke overtuiging hebben dat als x gebeurt, je y kunt verwachten.

Louis

Op 27 december 1822, dit jaar dus 2 eeuwen geleden, werd in de familie Pasteur een jongetje geboren dat de naam Louis kreeg. Later zou Louis scheikundige en microbioloog worden en werd hij bekend om zijn ontdekkingen over de principes van vaccinatie, microbiële fermentatie en een proces dat naar hem vernoemd werd: pasteurisatie.

Pasteur’s onderzoek leidde tot opmerkelijke doorbraken in het begrip van de oorzaken en preventie van ziekten, die de basis legden voor hygiëne, volksgezondheid en veel van de moderne geneeskunde.

Maar er was één probleem. En dat was dat Louis Pasteur geen oorzakelijk verband had kunnen leggen tussen wat hij dacht te zien en wat er gebeurde. Er traden dus situaties op, waarbij hij ten onrechte aannam dat het één het gevolg was van het ander. En juist in wetenschappelijk onderzoek is het bewijs van een causaal verband van levensbelang. Maar 200 jaar geleden keek men blijkbaar nog niet zo nauw.

Zijn zogenaamde ontdekking ging als een lopend vuurtje over de wereld. Het was te laat om terug te krabbelen. Als hij nu zou zeggen dat er geen oorzakelijke verbanden waren, kwamen zijn onderzoek en roem in gevaar.

Hij moffelde de waarheid dan ook stiekem weg in een soort van ‘dubbele boekhouding’ waarin hij minutieus bijhield welke onderzoeken hij in wérkelijkheid had gedaan, in tegenstelling tot wat hij bewéérde te hebben gedaan. Zou hij de waarheid verteld hebben, dan zou het hem zijn carrière gekost hebben.

Pasteur de fraudeur

Het probleem was namelijk dat wanneer mensen ziek werden, hij de oorzaak toeschreef aan iets dat zo klein was dat we het, in ieder geval destijds, niet konden waarnemen. Hij noemde deze zeer kleine ziekteverwekkers: virussen.

Interessant is dat de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘virus’, dat uit het Latijn stamt, ‘gifstof’ betekent!

Maar Pasteur gaf zijn eigen betekenis aan het woord. Een virus was volgens Pasteur veel kleiner dan een bacterie en zorgde voor besmetting en verspreiding van ziekten. Dat was zijn aanname.

Tot op de dag dat hij stierf heeft hij het bewijs voor zijn eigen aannames niet kunnen vinden. Op 28 september 1895 stierf hij en naar verluid gaf hij op zijn sterfbed zijn bedrog toe.

Sowieso heeft één van zijn nazaten in de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn geschriften overgedragen aan de Nationale Bibliotheek van Parijs. Geschriften waarvan Pasteur bij testament had laten vastleggen dat ze nooit geopenbaard zouden mogen worden. Inmiddels is duidelijk waarom!

De geboorte van Farma

Er waren bepaalde lieden die gretig gebruik maakten van deze leugen. Hun reden was simpel: winst!

Zij wisten dat zolang mensen bang zijn voor iets dat zij niet kunnen zien (een virus), ze de massa alles dat ze maar willen zouden kunnen verkopen. En dat gebeurde. De ene ziekte na de andere werd toegeschreven aan een virus en prompt produceerden zij middeltjes die ertegen zouden beschermen en de kwalen zouden genezen. En zo werd deze groep rijker en groter.

Maar wat zij maakten waren geen geneesmiddelen. Het waren symptoomonderdrukkende middeltjes, die zij ‘geneesmiddelen’ gingen noemen. Zij wisten namelijk dat terugkerende klanten veel meer winst opleveren dan eenmalige klanten.

Uiteindelijk is er door de eeuwen heen een wereldwijd, gigantisch grote industrie uitgegroeid op basis van de leugens van Pasteur.

Wat interessant is, is dat tot op de dag van vandaag ‘virussen’ nog steeds niet gevonden, laat staan geïsoleerd, zijn.

De waarheid over virussen

Virussen zouden heel kleine organismen moeten zijn die zichzelf repliceren in een gastheer. Maar niemand heeft ze ooit gezien. Wat ze wel gezien hebben zijn exosomen. Dat zijn de kleine cirkelvormige bolletjes, soms met stekelige puntjes eraan. Je kent ze wel, ze worden afgebeeld alsof dát het virus is, maar dat is het dus beslist niet.

Exosomen zijn stofjes die door je eigen lichaam aangemaakt worden als je ziek bent en je lichaam hard aan het werk is om de boel op te schonen. En daar gaat de wetenschap dus de fout in.  Je wordt ziek, ze zien exosomen in een microscoop en zeggen dat dit het virus, en dus de veroorzaker, is van de ziekte.

Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat wanneer exosomen van de ene persoon bij de andere ingebracht worden, deze andere persoon niet ziek wordt. Honderden keren werd dit bewezen.

Het zijn dus niet de exosomen die de oorzaak zijn van ziekte. Het moet iets anders zijn.

Geneeskunde of Ziekmaakkunde?

Maar… Big Farma is helemaal niet geïnteresseerd in dat soort onthullingen. Zij hebben zo veel geld gecreëerd met hun praktijken, dat zij universiteiten oprichtten en deze tot op de dag van vandaag financieren. Ook financieren zij de peperdure onderzoeken. En wie betaalt, bepaalt… de gewenste uitslagen van de onderzoeken, uiteraard.

Artsen en andere wetenschappers die universitaire opleidingen doen tot bijvoorbeeld arts of apotheker, leren dus uit de boeken van Big Farma. Wanneer zij ‘medicijnen’ studeren, leren zij welk middeltje bij welk ziektebeeld past. Uiteraard is dit geen geneeskunde, maar geprofessionaliseerde kwakzalverij.

De hele wereld van ziekenzorg, artsen, ziekenhuizen, medicijnen is dan ook gebaseerd op een leugen. En vaak weten en realiseren de meeste mensen zich dit niet en verdedigen zij hun jarenlange opleiding en ervaring. Zij menen het te weten, want zij hebben ervoor gestudeerd.

Triljoenen

Big Farma verdient triljoenen dollars per jaar en dus doen zij er alles aan om de winstgevende leugen in stand te houden. Iedereen die iets anders zegt wordt de mond gesnoerd, publiekelijk belachelijk gemaakt of vermoord. Ontelbare mensen verdwenen of werden ineens dood gevonden omdat ze een zogenaamde ‘hartaanval’ hadden gehad.

De mensen achter Big Farma zijn ook de mensen achter de banken, achter de mainstream media en achter verschillende grote websites, zoals Google, Facebook en Wikipedia.

Wikipedia benoemt het ontkennen van de ‘germ-theorie’ (dat is dé leugen van Pasteur) denialism. Alsof het ontkennen van wat zij zeggen op zich al een soort mentale aandoening is.

Hypothese

Maar uiteindelijk is een ‘virus’ niet meer dan een hypothese. Het is een werkmodel van waaruit we bepaalde acties kunnen ondernemen. Maar dat wil niet zeggen dat het werkmodel ook waar is. De virus-hypothese is inmiddels volledig weerlegd, gedebunkt, om maar eens een modern woord te gebruiken.

Natuurlijk is niet alles fout dat Big Farma doet. Anders zou het opvallen. Maar het overgrote deel van wat Big Farma doet is gebaseerd op de germ-theorie.

Geen virus, toch ziek? Hoe dan?

Nu vraag je je wellicht af hoe het dan kan dat je tóch ziek wordt als er geen virussen bestaan? Wel, dat is een zeer goede vraag. Eén ding is zeker en dat is dat ziektes niet veroorzaakt kunnen worden door iets dat niet bestaat.

En dat is voor de massa erg moeilijk te bevatten, omdat de meeste mensen al van kleins af aan gehoord hebben over virussen. We hebben dat klakkeloos aangenomen en geaccepteerd als waarheid. Want waarom zouden we dat in twijfel trekken? Als kind denk je daar toch niet aan, toch? Dat virussen bestaan is simpelweg een geloof.

En dus zitten we met een geloofsovertuiging dat virussen je ziek kunnen maken en dat mensen met een virus dat kunnen overdragen aan een ander. Je kunt besmet worden. Althans dat denk je. Dat geloof je. En misschien kún je inderdaad besmet worden. Maar niet door overdracht van een virus.

Van de ziekte AIDS werd gezegd dat het HIV-virus dit veroorzaakt. Maar ook hier geldt dat het HIV-virus nog nooit is gevonden. Hetzelfde geldt voor een verkoudheidsvirus dat ze Corona zijn gaan noemen.

Er zijn honderdduizenden dollars uitgeloofd aan wetenschappers om het bestaan van het Covid19-virus te bewijzen. Tot op de dag van vandaag is dat nog niet gelukt. Want hoe moet je bewijzen dat iets bestaat, als je het niet kunt vinden?

Dus wat maakt dan wel ziek?

Kijk… ziek worden kan inderdaad. Ook daar is onderzoek naar gedaan, maar niet door Big Farma.

Uit dit onderzoek zijn 2 belangrijke factoren naar voren gekomen die je ziek kunnen maken:

 1. Vergiftiging
  Bepaalde lichaamsvreemde stoffen die in je lichaam terecht kunnen komen, kunnen je lichaam vergiftigen. Je krijgt dan koorts en andere ziekteverschijnselen, omdat je lichaam de giftige stoffen aan het verwerken en afbreken/afvoeren is.Bedenk je dat er vele tienduizenden stoffen zijn die giftig zijn. Stoffen die in de lucht zweven, in je verzorgingsproducten zitten en in je eten, in je schoonmaakproducten…In bijna alles wat door mensen gefabriceerd wordt zitten gifstoffen, dus de hele dag door kom je ermee in aanraking.En op een gegeven moment heeft je lichaam te veel om te verwerken, en moet er een grote schoonmaak gehouden worden. Dát is het moment dat je je ziek begint te voelen.
 1. Mentale programmering
  Je mentale, onbewuste overtuiging speelt een cruciale rol of je ziek wordt of niet. Het volgende onderzoek illustreert hoe sterk je mentale overtuiging je ziek kan maken.Onderzoekers spraken met studenten en leraren die aan een onwetende medestudent moesten vragen of hij zich wel oké voelde, omdat hij er zo wit uitzag. En zo hoorde deze student van verschillende leraren en mede-studenten de vraag of hij ziek was.In eerste instantie zei hij natuurlijk dat hij niet ziek was en zich prima voelde. Maar gedurende de ochtend begon hij te geloven dat hij ziek was. Het waren immers zoveel mensen die steeds ongeveer hetzelfde tegen hem gezegd hadden, dat het wel moest kloppen. En prompt begon hij zich ziek te voelen. Hij kreeg koorts en ging ziek naar huis.Dit experiment is meerdere malen herhaald op verschillende locaties met telkens soortgelijk resultaat. De conclusie was dan ook dat wanneer je op diep onbewust niveau geaccepteerd hebt dat je ziek bent of wordt, jouw eigen onderbewustzijn het lichaam aanstuurt op de symptomen die bij ziek zijn horen.En zo kan je onderbewustzijn je lichaam ziek maken.

Andersom?

Maar als je onderbewustzijn je ziek kan maken, is het dan ook mogelijk om je beter te maken en je te genezen? Ook daar is onderzoek naar gedaan en het antwoord is dat dit inderdaad ook kan. Je onbewuste overtuiging kan ervoor zorgen dat je geneest van zelfs potentieel dodelijke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld kanker.

Blaaskanker in 3 minuten weg

In onderstaand filmpje van een lezing van Gregg Braden, zie je hoe een vrouw mentaal geprogrammeerd wordt om te accepteren dat zij genezen IS van een kwaadaardige blaastumor. Niet dat ze gaat genezen, maar dat ze nu al genezen is.

Je ziet een echografie van de blaas, waarin je duidelijk de tumor ziet. Dit beeld wordt stilgezet aan de linkerkant van het scherm. Aan de rechterkant van het scherm zie je vervolgens de live echobeelden doorgaan terwijl ze de mentale behandeling uitvoeren.

Je ziet dat binnen 3 minuten het 7,5 centimeter grote kankergezwel krimpt en volledig verdwijnt.

Ze zeggen weleens ‘eerst zien dan geloven’, maar het werkt in feite net andersom. Eerst geloven, dan zien. Kijk en oordeel zelf.

Bijna Doodervaring (BDE)

In een andere video vertelt Anita Moorjani wat er gebeurde toen zij opgegeven was en nog slechts enkele uren te leven had. Moorjani stierf en had een BDE.

Van daaruit ontwikkelde ze een weten, waardoor ze in één klap wist waarom ze kanker had gekregen. Ze kwam terug uit haar BDE en wat er daarna gebeurde zie je in de video.

Uiteindelijk heeft Moorjani het over vijf punten die van levensbelang zijn als je iets wilt realiseren in je leven. Het maakt daarbij niet uit of het genezen is van een ziekte of dat je iets anders wilt.

 1. Hou van jezelf
 2. Leef je leven zonder angst
 3. Maak meer plezier en lach meer
 4. Zie het leven als een geschenk en zie de enorme waarde ervan in
 5. Wees altijd jezelf

Hypnose

Nu lijken deze 5 onderwerpen onbelangrijk. Maar ze maken mogelijk het verschil tussen sterven of gelukkig leven. Je realiseert er niet alleen je gezondheidsdoelen mee, maar in feite kun je hiermee alles realiseren dat je wilt.

En wanneer je elk van deze 5 onderwerpen met behulp van hypnose in je brein programmeert, ga je dit vanzelf toepassen.

Interessant detail is dat je niet in hypnose hoeft te geloven om het te laten werken. Ik zeg weleens dat je ook niet hoeft te geloven in zwaartekracht om van het dak te kunnen vallen. Met hypnose is dat precies zo. Het werkt altijd, ook als je er niet in gelooft.

Je boosheid verdwijnt. Je leeft heerlijk vrij, zonder angst voor wat dan ook! Je lacht veel meer en ziet de leuke kant van het leven. Je waardeert je leven veel meer en geniet er op en top van. En dit bij elkaar helpt je zeer ernstige situaties te voorkomen, te genezen van potentieel dodelijke aandoeningen en je levensdoelen te bereiken.

Deze 5 sessies bij elkaar vormen het ‘Life Saver‘ programma. Mensen helpen is mijn passie en expertise en als er één programma is dat iedereen zou moeten doen, dan is het dit programma. Het legt en/of corrigeert de basis voor een veel beter leven.

Wil je er meer over weten, klik dan hier en lees verder. Dit 5-delige programma is DE perfecte manier om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Beter dan welk goed voornemen dan ook.

Klik hier en lees meer…

Copyright © 2006-2024 Trancewerk.nl

Vond je dit interessant?

Deel dit op je socials!

Meld je aan voor onze gratis pushmeldingen

Meld je aan op onze nieuwsbrief en krijg een GRATIS sessie

3 2 stemmen
Beoordeel dit
Aanmelden
Laat het mij weten wanneer er
guest

1 Comment
Nieuwste
Oudste Meeste stemmen
Inline Reacties
Alle reacties zien

Diabetes genezen

Privacy gewaarborgd!
Dubbel beveiligde server en een versleutelde verbinding beschermen je gegevens
Altijd snel antwoord!
We zijn eenvoudig en snel bereikbaar voor je via e-mail, ticketsysteem of voicebericht
Je bent in goede handen!
Met gratis, eerlijk advies van een sinds 2006 gediplomeerd expert
Verbeter je leven!
Met onze sessies verhoog je jouw levenskwaliteit, voor een fijner leven
Bliksemsnelle resultaten!
Wetenschappelijk bewezen effectief met supersnelle resultaten
Een gerust hart!
Uitstekende resultaten behalen en rechtstreeks contact met Michel Lejeune voor een gerust hart
Bijvend, snel en veilig resultaat!
Meer dan 97% (!) van onze klanten hebben snel en veilig blijvend goede resultaten
Veilige webshop!
Snel en veilig betalen met iDeal, Bancontact, Creditcard, Sofort of Overboeking
Vorige slide
Volgende slide

Meld je NU aan op de

nieuwsbrief

en je krijgt de sessie 'Diepe Ontspanning'
GRATIS!
(normaal € 69,99)
Met deze sessie creëer je
de diepste rust ooit!

Vul nu je voornaam en e-mail in,
en klik op de 'AANMELDEN' knop!

Aanmelden is veilig en gegarandeerd vrijblijvend. Zodra je aanmelding is verwerkt ontvang je
een e-mail met de downloadlink voor de sublieme hypnosesessie 'Diepe Ontspanning'.

FAKE e-mailadressen werken niet, omdat je download alleen in een e-mail verzonden wordt. Kan deze e-mail niet afgeleverd worden, dan wordt het incorrecte e-mailadres automatisch verwijderd uit ons systeem.

We sturen geen spam en je kunt je altijd weer afmelden met 1 klik.
Je gegevens worden nooit gedeeld met anderen.

Meld je NU aan op de

nieuwsbrief

en je krijgt de sessie 'Diepe Ontspanning'
GRATIS!
(normaal € 69,99)
Met deze sessie creëer je
de diepste rust ooit!

Vul nu je voornaam en e-mail in,
en klik op de 'AANMELDEN' knop!

Aanmelden is veilig en gegarandeerd vrijblijvend. Zodra je aanmelding is verwerkt ontvang je
een e-mail met de downloadlink voor de sublieme hypnosesessie 'Diepe Ontspanning'.

FAKE e-mailadressen werken niet, omdat je download alleen in een e-mail verzonden wordt. Kan deze e-mail niet afgeleverd worden, dan wordt het incorrecte e-mailadres automatisch verwijderd uit ons systeem.

We sturen geen spam en je kunt je altijd weer afmelden met 1 klik.
Je gegevens worden nooit gedeeld met anderen.

GRATIS Online Workshop

Donderdag 21 mei - 20:00 uur

Gemakkelijk afvallen zonder dieet of ander moeilijk gedoe!
Je gegevens worden niet gedeeld en na de workshop verwijderd uit ons systeem.

Log in met je

e-mailadres en wachtwoord

Als je doorgaat stem je in met onze algemene voorwaarden, privacybeleid en gebruik van cookies.
Wachtwoord vergeten?
Klik hier